Kort #4779

 Biografi
tfärfU‘
Viktorin, Karl
Mannen som skulle blifva professor. Min egen hi-
storia i biografisk form, efter ett halft sekels
lefnad tecknad.
Luleå 1901 .
8.

Information

Kortnr:
4779
Låda:
011 BIOGR. U-Ö
Text:

Biografi
tfärfU‘
Viktorin, Karl
Mannen som skulle blifva professor. Min egen hi-
storia i biografisk form, efter ett halft sekels
lefnad tecknad.
Luleå 1901 .
8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB