Kort #4759

 [Wetterhall, Sven Adolf]
Se: Åberg, J.A.I., Ättlingar till Sven Adolf
Wetterhall och Charlotte Janzon. 1980.

Information

Kortnr:
4759
Låda:
011 BIOGR. U-Ö
Text:

[Wetterhall, Sven Adolf]
Se: Åberg, J.A.I., Ättlingar till Sven Adolf
Wetterhall och Charlotte Janzon. 1980.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB