Kort #4720

 Welander,
Biografi
U f>pn L> *W*-
-r.pr'
r ~i	v
P[ehrJ & Rydén, Lars G-ustLafJ
Matrikel öfver Wexjö stift, utg. år 1857» Med
karta öfver stiftet.
Wexjö 1857.	8.
vii, 228, (2) s.

Information

Kortnr:
4720
Låda:
011 BIOGR. U-Ö
Text:

Welander,
Biografi
U f>pn L> *W*-
-r.pr'
r ~i v
P[ehrJ & Rydén, Lars G-ustLafJ
Matrikel öfver Wexjö stift, utg. år 1857» Med
karta öfver stiftet.
Wexjö 1857. 8.
vii, 228, (2) s.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB