Kort #4752

 [Westerstrand, Sven Peter]
Se: Eklund, P.B., Par Bricole-porträtt. 1891.

Information

Kortnr:
4752
Låda:
011 BIOGR. U-Ö
Text:

[Westerstrand, Sven Peter]
Se: Eklund, P.B., Par Bricole-porträtt. 1891.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB