Kort #4648

 Ulfhjelm, Karl Mauritz
Biografi
Matrikel öfver landtmäteri-staten i Sverige, utg.
år 1879.
Ume 1879-	8.
(3), 44 s.

Information

Kortnr:
4648
Låda:
011 BIOGR. U-Ö
Text:

Ulfhjelm, Karl Mauritz
Biografi
Matrikel öfver landtmäteri-staten i Sverige, utg.
år 1879.
Ume 1879- 8.
(3), 44 s.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB