Kort #4813

 -rWrangel, Ewert [Henrik Gabriel]
Se:
[Lindfors, A.O.],
Anders Otto Lindfors. 1934.
2'"
$£'*»£> p*ri.

Information

Kortnr:
4813
Låda:
011 BIOGR. U-Ö
Text:

-rWrangel, Ewert [Henrik Gabriel]
Se:
[Lindfors, A.O.],
Anders Otto Lindfors. 1934.
2'"
$£'*»£> p*ri.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB