Kort #4667

 Biografi
SglaaaÅ* •
Wadström, [Carl] B[emhard] [Philonegros]
"De tala, fastän döde". Urval ur min brefsamling.
1.
Stockholm 1911.	8.
1. Ax. Adlercreutz-Pontus Wikner. 104, 0) s.

Information

Kortnr:
4667
Låda:
011 BIOGR. U-Ö
Text:

Biografi
SglaaaÅ* •
Wadström, [Carl] B[emhard] [Philonegros]
"De tala, fastän döde". Urval ur min brefsamling.
1.
Stockholm 1911. 8.
1. Ax. Adlercreutz-Pontus Wikner. 104, 0) s.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB