Kort #4705

 [Wargentin, Pehr Wilhelm]
Se: Nordenmark, N.V.E., Pehr Wilhelm Wargentin.

Information

Kortnr:
4705
Låda:
011 BIOGR. U-Ö
Text:

[Wargentin, Pehr Wilhelm]
Se: Nordenmark, N.V.E., Pehr Wilhelm Wargentin.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB