Kort #4714

 Biografi
Jdrlk,
Hr» jj. éf <X'/ j> lrt' i
J
Watson, Rob[ert]
Historia om Philip den andre, konung i Spanien,
öfvers. med några tilläggningar af Wilh. Luth.
D. 1-3.
Skara 1813-16.	8.
1. xxii, 23-338 s.	1813.
2. 376 s.	1814.
3. 357 s.	1816.
Proveniens: Drysén. (fD, l~)
Pehr Annerstedt.
0.1-1	,b. 3 hfé

Information

Kortnr:
4714
Låda:
011 BIOGR. U-Ö
Text:

Biografi
Jdrlk,
Hr» jj. éf <X'/ j> lrt' i
J
Watson, Rob[ert]
Historia om Philip den andre, konung i Spanien,
öfvers. med några tilläggningar af Wilh. Luth.
D. 1-3.
Skara 1813-16. 8.
1. xxii, 23-338 s. 1813.
2. 376 s. 1814.
3. 357 s. 1816.
Proveniens: Drysén. (fD, l~)
Pehr Annerstedt.
0.1-1 ,b. 3 hfé

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB