Kort #4660

 -t- Utkast
Kort utkast til konung Friedrichs och dess gemåls
lefvemes-beskrifning. 1788.
Se: Berch, Carl Reinhold
A

Information

Kortnr:
4660
Låda:
011 BIOGR. U-Ö
Text:

-t- Utkast
Kort utkast til konung Friedrichs och dess gemåls
lefvemes-beskrifning. 1788.
Se: Berch, Carl Reinhold
A

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB