Kort #7679 Åkerberg, Carl Erik Emanuel

Åkerberg, Carl Erik Emanuel D11 Å. - if.   --
har :ör-ht 111111 vän- Svmk. mkvw- Mr-.Erii.1.=......q
Äkvrb-rs- K   i. 
   :.-Åf-Essfltg 
Till Sång.9ä1.19.bnprt O,-D.f--.,w- U- -,-

Information

Kortnr:
7679
Låda:
22 DU-EH
Arrangemang:
Åkerberg, Carl Erik Emanuel
Verk:
Du har sörjit din lilla vän
Text:

D11 Å. - if. --
har :ör-ht 111111 vän- Svmk. mkvw- Mr-.Erii.1.=......q
Äkvrb-rs- K i.
:.-Åf-Essfltg
Till Sång.9ä1.19.bnprt O,-D.f--.,w- U- -,-

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort