Kort #7882 Edens, Roger

Edens, Roger Reach-1 , -...

[TCM W   21- -
Wow... farm womanåowmywjåmäm 

Aim  " -"ng  wo. -
Mm walk  fegt: angav  -1
VM.ka :Kanin  . . . . -
- Y 96mm, mwåw  MÅL-.1, (021.52 Hmm o 11, åWl
åmwl,

Information

Kortnr:
7882
Låda:
22 DU-EH
Text:

Reach-1 , -...

[TCM W 21- -
Wow... farm womanåowmywjåmäm

Aim " -"ng wo. -
Mm walk fegt: angav -1
VM.ka :Kanin . . . . -
- Y 96mm, mwåw MÅL-.1, (021.52 Hmm o 11, åWl
åmwl,

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort