Kort #7932 Edwall, Agnes, f. Norström

Edwall, Agnes, f. Norström fly-Mza! sid"th  .
.Set .  Iovwob GW vaeåyww 
fästa  XSwotwwu, äts-...fw o  :få-t, :gult  (RÄÅW
Imal

Information

Kortnr:
7932
Låda:
22 DU-EH
Text:

fly-Mza! sid"th .
.Set . Iovwob GW vaeåyww
fästa XSwotwwu, äts-...fw o :få-t, :gult (RÄÅW
Imal

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort