Kort #7777 Durand, Emile

Durand, Emile mal, Må? "
fält- [lita (SDZXÅw-J x lgowwnjsw

. fm  jéåx7.

Information

Kortnr:
7777
Låda:
22 DU-EH
Text:

mal, Må? "
fält- [lita (SDZXÅw-J x lgowwnjsw

. fm jéåx7.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort