Kort #8033 Ehrling, Thore

Ehrling, Thore 5.101,2.  -... I

. -41a?,.-.-. ..

.0- - 4...-
i
LVi --- ., .- .. .-

 

. , QLMQL- sm, I  MWL 4 -

 m Fånzlawuadfnåg . - v f
SHM?   (AAA-4 1:4; å.. åmhgmåoåu .

SQ i

är

U . åiruwwffsmef. .

Information

Kortnr:
8033
Låda:
22 DU-EH
Text:

5.101,2. -... I

. -41a?,.-.-. ..

.0- - 4...-
i
LVi --- ., .- .. .-

. , QLMQL- sm, I MWL 4 -

m Fånzlawuadfnåg . - v f
SHM? (AAA-4 1:4; å.. åmhgmåoåu .

SQ i

är

U . åiruwwffsmef. .

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort