Kort #7765 Du Puy, Jean Baptiste Edouard Louis Camille

Du Puy, Jean Baptiste Edouard Louis Camille K
--.aw---..-.........-.-..-....-,.....-...-.....-.....-...--m.-m--w---,. -- -.....-...... .....-- - --. ..- -..
.
...d-....,.. ....-- -.....-...... ... -.. -. W.. ...f-m... ".,.. - . ...... -4 ...-....-..m- ... ,--. .-... ,. - --..-.-v..-  .. ...-...-wwq,-- ...
.-..,. ......-......- m-...mm I - ...1...-.-......-....--- ...-..... .... ...-... ...- 4.., - .. .-.... "...-..--.-- -..LF ...-.-
...... -....- .--....-..... - ...... .-....-... ...-...-W- ... ...m -..... -.., , -..n-...... ...-...m..n

LV---.q..,-...-...,.;k...-.....,.... .. -..--. -.--,.H w. HL-.. ... ., - - .W -- -.--..-um  ....-www--- .m....L
 

 

 

 

a

.-....-.- q- .---M-amv-.w- - --  . ......-...... n ...-- ...-f..- ---,-A , y ... -...-M . ... ...-.Å . ..-H -.. "...-...M .-- -w -- w

f;

.vJ-r- ,..... . . m-,Å-V..-...,...,.. ......-....- ... ... ...-..-..-.,.--. a-...n .... v... .-- A- ...-.4...-H .wa-mf,. -WM----- .- mod-...,-
V...-..---..m--w.v- " .. u--w-n . ... -...-....-. -mn-........- ... ....-. - .

......-... . .. --....- - 1-Mq-,... .

v ..-
. I w
-..h-..-....a-mwv..- ....-.f.. ....-.... ..-,...,w....-,, A ,...- -... .. h -4.---... . ...4..-w--- -...-... ... n. .- ...-...... . ....-  .

 

 

 

 

 

 

- ... -.....-..-7. - -.. Vin.. . -f--Tf -...-...Å ,---.-. ...... v-HIA-.a-b-HvI
. p,
.mv-..-YMV--..A-.vva-Mww.r . -W. . .-....-..-. .- -. .... ..- .- - .0 .U N. U- Nu,..,.i....-..v.. , ...... .f -
1 h
l .l
W u "L
a .
br m". " v ...-.- -.-w-Wmmv----.m.h-Q- .... ......-... ....-.- . - . . - - 1. ... H ".,.- . -..-...... ..- ...q-.0-H..- ..
b
V., -.. ....-... ....-........vw-u-...Mf . -..4. ...www-...4 ..- . - .-, ...... "..-" ..-. .. .. .... -. .... . w ......-4.. . . .. -n - ., "-..-AM."-
. n . 9
- .
I 4 I
p. ...L- ww--........ .. w... -..M ...-.... ..---- -..... -.-  .. - ... .v-N......4- -.., w.. .--"-, ..., -m -. .,...........-.. .... m.-- .... f, . -.-.-.
. , -
i
V .
h-.h "...-...-..- ......... ......-... v--...-..f.f ...-...4. -..-.- A . . Q ...... ...... -.... ... wfwmwm.. ..... -w-..M-.."-.p-f-.-w
.
. v
-. , ,
. g .
r -4 -..14.-....- . . -f---n-hwf.--w-åm-änq--J- -

 

"- r- -  M -A w- ,

Information

Kortnr:
7765
Låda:
22 DU-EH
Text:

K
--.aw---..-.........-.-..-....-,.....-...-.....-.....-...--m.-m--w---,. -- -.....-...... .....-- - --. ..- -..
.
...d-....,.. ....-- -.....-...... ... -.. -. W.. ...f-m... ".,.. - . ...... -4 ...-....-..m- ... ,--. .-... ,. - --..-.-v..- .. ...-...-wwq,-- ...
.-..,. ......-......- m-...mm I - ...1...-.-......-....--- ...-..... .... ...-... ...- 4.., - .. .-.... "...-..--.-- -..LF ...-.-
...... -....- .--....-..... - ...... .-....-... ...-...-W- ... ...m -..... -.., , -..n-...... ...-...m..n

LV---.q..,-...-...,.;k...-.....,.... .. -..--. -.--,.H w. HL-.. ... ., - - .W -- -.--..-um ....-www--- .m....L

a

.-....-.- q- .---M-amv-.w- - -- . ......-...... n ...-- ...-f..- ---,-A , y ... -...-M . ... ...-.Å . ..-H -.. "...-...M .-- -w -- w

f;

.vJ-r- ,..... . . m-,Å-V..-...,...,.. ......-....- ... ... ...-..-..-.,.--. a-...n .... v... .-- A- ...-.4...-H .wa-mf,. -WM----- .- mod-...,-
V...-..---..m--w.v- " .. u--w-n . ... -...-....-. -mn-........- ... ....-. - .

......-... . .. --....- - 1-Mq-,... .

v ..-
. I w
-..h-..-....a-mwv..- ....-.f.. ....-.... ..-,...,w....-,, A ,...- -... .. h -4.---... . ...4..-w--- -...-... ... n. .- ...-...... . ....- .

- ... -.....-..-7. - -.. Vin.. . -f--Tf -...-...Å ,---.-. ...... v-HIA-.a-b-HvI
. p,
.mv-..-YMV--..A-.vva-Mww.r . -W. . .-....-..-. .- -. .... ..- .- - .0 .U N. U- Nu,..,.i....-..v.. , ...... .f -
1 h
l .l
W u "L
a .
br m". " v ...-.- -.-w-Wmmv----.m.h-Q- .... ......-... ....-.- . - . . - - 1. ... H ".,.- . -..-...... ..- ...q-.0-H..- ..
b
V., -.. ....-... ....-........vw-u-...Mf . -..4. ...www-...4 ..- . - .-, ...... "..-" ..-. .. .. .... -. .... . w ......-4.. . . .. -n - ., "-..-AM."-
. n . 9
- .
I 4 I
p. ...L- ww--........ .. w... -..M ...-.... ..---- -..... -.- .. - ... .v-N......4- -.., w.. .--"-, ..., -m -. .,...........-.. .... m.-- .... f, . -.-.-.
. , -
i
V .
h-.h "...-...-..- ......... ......-... v--...-..f.f ...-...4. -..-.- A . . Q ...... ...... -.... ... wfwmwm.. ..... -w-..M-.."-.p-f-.-w
.
. v
-. , ,
. g .
r -4 -..14.-....- . . -f---n-hwf.--w-åm-änq--J- -

"- r- - M -A w- ,

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort