Kort #7930 Enders, Georg

Enders, Georg i
"Umar ramsan
S., tax... våta-7,!

Information

Kortnr:
7930
Låda:
22 DU-EH
Pseudonym:
Eduard, Victor
Text:

i
"Umar ramsan
S., tax... våta-7,!

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort