Kort #7864 Eckert, Ellen

Eckert, Ellen nya

mmm.. mmm. .f få? ska aa
Bmw! W- Wia  I
 157.0 [lojal få?

Information

Kortnr:
7864
Låda:
22 DU-EH
Text:

nya

mmm.. mmm. .f få? ska aa
Bmw! W- Wia I
157.0 [lojal få?

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort