Kort #7885 Edgardt, Knut

Edgardt, Knut KM

   
  5.  wavwwuz ägofw

l
9 mv,

Hmm, .mot  (law. 9. mg; då. mmm
4939, f  ff

Information

Kortnr:
7885
Låda:
22 DU-EH
Text:

KM


5. wavwwuz ägofw

l
9 mv,

Hmm, .mot (law. 9. mg; då. mmm
4939, f ff

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort