Kort #7865 Eckert, Ellen

Eckert, Ellen ÄÖAÅÅÅÅÄ
3544 QM-&MW 
. dwezäåwäågzmwmw.
lfo 1.  ff.

Information

Kortnr:
7865
Låda:
22 DU-EH
Text:

ÄÖAÅÅÅÅÄ
3544 QM-&MW
. dwezäåwäågzmwmw.
lfo 1. ff.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort