Kort #7795 Düring, Edvard

Düring, Edvard å., iånf

JY. S. 5. 8872-. 17:e  AW.

xx  IL.  aim-Jr. 17104

Information

Kortnr:
7795
Låda:
22 DU-EH
Text:

å., iånf

JY. S. 5. 8872-. 17:e AW.

xx IL. aim-Jr. 17104

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort