Kort #7902 Edling, Bo-Göran & Green, Lasse

Edling, Bo-Göran & Green, Lasse Edling, Bogöran, & Green, Lasse

Vår lyckodröm. Text och musik: Markson-Lasse green.

Sthlm, Multitone AB; tr. i Khvn 1962.

Information

Kortnr:
7902
Låda:
22 DU-EH
Text:

Edling, Bogöran, & Green, Lasse

Vår lyckodröm. Text och musik: Markson-Lasse green.

Sthlm, Multitone AB; tr. i Khvn 1962.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort