Kort #7948 Edvards, Leo

Edvards, Leo Edvards, Leo

Men deI får man aldrig veta. Text: Karl-Ewert.
sthlm, Skandinaviska mgsikfsrl.(sk.n.r. 5); tr. i
Khvn 519211.

Succéskupletterna ur Folkteaterns nyårsrevy

1921. 1.

Information

Kortnr:
7948
Låda:
22 DU-EH
Text:

Edvards, Leo

Men deI får man aldrig veta. Text: Karl-Ewert.
sthlm, Skandinaviska mgsikfsrl.(sk.n.r. 5); tr. i
Khvn 519211.

Succéskupletterna ur Folkteaterns nyårsrevy

1921. 1.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort