Kort #7797 Düring, Edvard

Düring, Edvard åfo

WN I 47. .Amy-1241:. M

ägt-16,414... .4.44  a. [law]

X- Wn ,; I .-2-5ém,-3.2w"
2

...kSgWyJi

n. anv-71.  ka?

Information

Kortnr:
7797
Låda:
22 DU-EH
Text:

åfo

WN I 47. .Amy-1241:. M

ägt-16,414... .4.44 a. [law]

X- Wn ,; I .-2-5ém,-3.2w"
2

...kSgWyJi

n. anv-71. ka?

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort