Kort #7998 Egghard, Julius

Egghard, Julius iSp

p

[lägg]  I GÅ) 

 

Åwwz, .MM
ååh) ajsz W MJ .

Information

Kortnr:
7998
Låda:
22 DU-EH
Text:

iSp

p

[lägg] I GÅ)

Åwwz, .MM
ååh) ajsz W MJ .

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort