Kort #7766 Du Puy, Jean Baptiste Edouard Louis Camille

Du Puy, Jean Baptiste Edouard Louis Camille ML..- .., ...

-.....-...... ....-..... ... .

 

 

.-,-.. ...-a.- - .- "..-me

 

,. -. I ...Mu-WW.- . -Q-s -.....-......

 

 

 

--..,...1 L...r ......-N- .--.-..-.. ...M-... ......-... - .- - . ...-...- ,.........-.- ... å-. ... .. --.- . "...- L n.- .
u 0 t
. 3.
I
p.
w--w. T. . -.....- -m- ...-..- ..." ...v- " i
- n
.. -.Å ... .-
f
401.."
Ja . 1
7.. ... v- Å .v v I
.n-...MM-...b--NM ... ...- mm--W.--5W.--Q--,-.. .mvh-w, , ...,,-.,.,,.,, .H
.m
s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v I: -
I .
I .
. I - I .
...-- Ä ..-. .h- ann-...1- - d .
y .- .- - .--- ... . å r - .-..-...f...u-m. v. .
y I .
w
I A
www-W-T -o-mm-m---.--M-v c -..-.....- -u-m-.n- o . I
F... w - ... - - .-
l . 1.- -,
A
Q lv
r .
14.-..-., ...-...- M a -- I
N i ... I -- - m... .....----.MnmnaL 4
, ,
. . .L
v
. .... .. , UAH-..... H...- .-.. . "Mm-......- ...-..-....-.. ...".,-.W ,.. -.....
.
. I .
I .
-w q. TÅ ...-vn..-
1 . . I
Ål.
i v
.g f- l . r:
.Mu- r-u-r- - .- su ...- v r l I ....- m A
1 s. v " - - p
w .
. o v 5 .
A
I ., . . ,
Q .
I , v . , .
I; u - ...- I
v Å V N
n A v
A y h I - ä V ,
i v
.
L .
. l.
A v
F
. n, ffx
v . .1,
av. I i t V.-

Information

Kortnr:
7766
Låda:
22 DU-EH
Text:

ML..- .., ...

-.....-...... ....-..... ... .

.-,-.. ...-a.- - .- "..-me

,. -. I ...Mu-WW.- . -Q-s -.....-......

--..,...1 L...r ......-N- .--.-..-.. ...M-... ......-... - .- - . ...-...- ,.........-.- ... å-. ... .. --.- . "...- L n.- .
u 0 t
. 3.
I
p.
w--w. T. . -.....- -m- ...-..- ..." ...v- " i
- n
.. -.Å ... .-
f
401.."
Ja . 1
7.. ... v- Å .v v I
.n-...MM-...b--NM ... ...- mm--W.--5W.--Q--,-.. .mvh-w, , ...,,-.,.,,.,, .H
.m
s

v I: -
I .
I .
. I - I .
...-- Ä ..-. .h- ann-...1- - d .
y .- .- - .--- ... . å r - .-..-...f...u-m. v. .
y I .
w
I A
www-W-T -o-mm-m---.--M-v c -..-.....- -u-m-.n- o . I
F... w - ... - - .-
l . 1.- -,
A
Q lv
r .
14.-..-., ...-...- M a -- I
N i ... I -- - m... .....----.MnmnaL 4
, ,
. . .L
v
. .... .. , UAH-..... H...- .-.. . "Mm-......- ...-..-....-.. ...".,-.W ,.. -.....
.
. I .
I .
-w q. TÅ ...-vn..-
1 . . I
Ål.
i v
.g f- l . r:
.Mu- r-u-r- - .- su ...- v r l I ....- m A
1 s. v " - - p
w .
. o v 5 .
A
I ., . . ,
Q .
I , v . , .
I; u - ...- I
v Å V N
n A v
A y h I - ä V ,
i v
.
L .
. l.
A v
F
. n, ffx
v . .1,
av. I i t V.-

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort