Kort #7769 Dur och moll

Dur och moll c:Ilmhnfankzwvvoiin

V51? Uw- cvva  bzuvvaåw :w- MWuran, buwmimfwwlw dela,   Lär"
WO-Ju-JQ.,  GJA bwwLX. M äåowvvwaf (åf-gurÅM-J.
ämnwath Wåhwwxwmmwwi

 

 

Ib. 168 tre-och fyrst. sång. Lund Glegrups
tr. Nya thogr. Malmö 195Ä. 5:e oföränd.

.1

HQQL
Ib. 1355,
Ib. L36o.

 

 

(016. 8..
Älta.,  .

35.1qmo; 8.

7484 Lä 2.5L 3:e  8"

4

af

Information

Kortnr:
7769
Låda:
22 DU-EH
Verk:
Dur och moll
Text:

c:Ilmhnfankzwvvoiin

V51? Uw- cvva bzuvvaåw :w- MWuran, buwmimfwwlw dela, Lär"
WO-Ju-JQ., GJA bwwLX. M äåowvvwaf (åf-gurÅM-J.
ämnwath Wåhwwxwmmwwi

Ib. 168 tre-och fyrst. sång. Lund Glegrups
tr. Nya thogr. Malmö 195Ä. 5:e oföränd.

.1

HQQL
Ib. 1355,
Ib. L36o.

(016. 8..
Älta., .

35.1qmo; 8.

7484 Lä 2.5L 3:e 8"

4

af

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort