Kort #7856 Echo af Upsala-sången

Echo af Upsala-sången 88,4. .
Away- e ffo

fw .
sån i
 Ihjézlzozåm ejvffff.  lffssspzäaf:

. MS. ådofgqael-. O .W
i W 
I Mimi-zfiåfz. .m 26. .islam få

57.7: ... 4.. 329746. (o o ,

Information

Kortnr:
7856
Låda:
22 DU-EH
Verk:
Echo af Upsala-sången
Text:

88,4. .
Away- e ffo

fw .
sån i
Ihjézlzozåm ejvffff. lffssspzäaf:

. MS. ådofgqael-. O .W
i W
I Mimi-zfiåfz. .m 26. .islam få

57.7: ... 4.. 329746. (o o ,

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort