Kort #7768 Dur och moll

Dur och moll SBM MW, Mn

 

Ilsw tu MJZV  5qu, Älv
. I Å . , e fe

Wi! W Icww-b
.,, Ky g

 

M Xajvwvqux own. O-cfgv 
åuwwgiaumhåwu,&ÅLWQJLGWLAML
WB. 8.
is? .we-ock... Mw WP
.JÄWIQQO  I . g.

W

 

 

 

:bWiQLQ

 

 Qi f
av -w från- (351,,1-.L4720

IWMWF.
(kulufri ÄH ÅvafåfpähW

-

i

L

i

i

l

!
lä;-
!

I

E

g WO"

iMWJW
ilq:v.

I f
l ,., lf

 4,? Läs

I

 IMa

Information

Kortnr:
7768
Låda:
22 DU-EH
Verk:
Dur och moll
Text:

SBM MW, Mn

Ilsw tu MJZV 5qu, Älv
. I Å . , e fe

Wi! W Icww-b
.,, Ky g

M Xajvwvqux own. O-cfgv
åuwwgiaumhåwu,&ÅLWQJLGWLAML
WB. 8.
is? .we-ock... Mw WP
.JÄWIQQO I . g.

W

:bWiQLQ

Qi f
av -w från- (351,,1-.L4720

IWMWF.
(kulufri ÄH ÅvafåfpähW

-

i

L

i

i

l

!
lä;-
!

I

E

g WO"

iMWJW
ilq:v.

I f
l ,., lf

4,? Läs

I

IMa

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort