Kort #7728 Duke, Vernon

Duke, Vernon rDluke, Vernon

The yankee doodle polka. Foxtrot. Musik: Vernon Duke.
Eng.text: John Latouche. Svensk text: Roni. B-arr.

Sven Stiberg.

Sthlm, Reuter & Reuter; tr.Nottr. l9un. I h.

Information

Kortnr:
7728
Låda:
22 DU-EH
Text:

rDluke, Vernon

The yankee doodle polka. Foxtrot. Musik: Vernon Duke.
Eng.text: John Latouche. Svensk text: Roni. B-arr.

Sven Stiberg.

Sthlm, Reuter & Reuter; tr.Nottr. l9un. I h.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort