Kort #7686 Åberg, Jan Håkan

Åberg, Jan Håkan Du

segern oss förkunnar.

(Sv. ps. 105).

Mel.: Erfurt 1524.

sats: J[an] H[åkan] Åberg.
Mantorp: Noteria AB 1968.

Information

Kortnr:
7686
Låda:
22 DU-EH
Arrangemang:
Åberg, Jan Håkan
Verk:
Du segern oss förkunnar
Text:

Du

segern oss förkunnar.

(Sv. ps. 105).

Mel.: Erfurt 1524.

sats: J[an] H[åkan] Åberg.
Mantorp: Noteria AB 1968.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort