Kort #8042 Ehrling, Thore & Sandegren, Curt

Ehrling, Thore & Sandegren, Curt Ehr1 ing, [Thore] & Sandegren, [Curt]

Då kom en sunnanvind.Sjömansva1s. Musiszhrling -
Sandegren. Text: Fritz-Gustaf [=Sundelöf]. Arr.:
Thore Ehrling.

Sthlw. Ehrling & Löfvenholm (E & L 10U):tr.Br.Lager
ström 19h1. u.

Information

Kortnr:
8042
Låda:
22 DU-EH
Text:

Ehr1 ing, [Thore] & Sandegren, [Curt]

Då kom en sunnanvind.Sjömansva1s. Musiszhrling -
Sandegren. Text: Fritz-Gustaf [=Sundelöf]. Arr.:
Thore Ehrling.

Sthlw. Ehrling & Löfvenholm (E & L 10U):tr.Br.Lager
ström 19h1. u.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort