Kort #8048 Ehrling, Thore

Ehrling, Thore a
e
!
I
I
i

ÅIEE h r l i n g. Thore

Se: Porter, C., Vy heart belongs to Daddy.Foxtrot
f At

" : Dahlquist,L., Maj 1 majorna.Vals.-fvf

ll
" : " " , Vorfar har berättat.Långsam v le.
. Lecuona,E.. Always in my heart.

. Axelson, s., oh boy.selng-foxtret.19ho.-

II

O.

Bassman, G., Ilm gettinI sentimental over you.

l9h2n
" : Eansson,A.S., Säg det i toner.l9u0.

" : " " " , vedemeleelle.19ho.

I.

Mason, T., Tumbling sax.Foxtrot.19ul.

I!

: Bergström, T., En sång som Jämt Jag gnolar

på.Foxtrot. u.å.

" : Flyckt,.A.. Hem igen.l9hh.

M -.

: Hansson,A.S,, Vill du ha himmelsäng här? 19H3.

" e

. Roig, G.. Yours. 19M2.

N e

. Österwall, A., Poem. Fbxtrot. lQLlB.,r

": Hansson,A.S., Tack skaI du ha, Jonsson heter Ja.
1938.

II

: Brown, N,H., Följ i mina fotspår.1938.l
": Porter, c.. Night and dey.19hl.

": Reutersklöld, A.L., Öarnas sång. u.å.

Information

Kortnr:
8048
Låda:
22 DU-EH
Text:

a
e
!
I
I
i

ÅIEE h r l i n g. Thore

Se: Porter, C., Vy heart belongs to Daddy.Foxtrot
f At

" : Dahlquist,L., Maj 1 majorna.Vals.-fvf

ll
" : " " , Vorfar har berättat.Långsam v le.
. Lecuona,E.. Always in my heart.

. Axelson, s., oh boy.selng-foxtret.19ho.-

II

O.

Bassman, G., Ilm gettinI sentimental over you.

l9h2n
" : Eansson,A.S., Säg det i toner.l9u0.

" : " " " , vedemeleelle.19ho.

I.

Mason, T., Tumbling sax.Foxtrot.19ul.

I!

: Bergström, T., En sång som Jämt Jag gnolar

på.Foxtrot. u.å.

" : Flyckt,.A.. Hem igen.l9hh.

M -.

: Hansson,A.S,, Vill du ha himmelsäng här? 19H3.

" e

. Roig, G.. Yours. 19M2.

N e

. Österwall, A., Poem. Fbxtrot. lQLlB.,r

": Hansson,A.S., Tack skaI du ha, Jonsson heter Ja.
1938.

II

: Brown, N,H., Följ i mina fotspår.1938.l
": Porter, c.. Night and dey.19hl.

": Reutersklöld, A.L., Öarnas sång. u.å.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort