Kort #7848 Eberhardt, Siegfried

Eberhardt, Siegfried åbkwjffvwrlk, MW.

MW mmm.. å, am. kx Wlol..
Elm, May. lazfatvwwitaäm , G.  inom.

Information

Kortnr:
7848
Låda:
22 DU-EH
Text:

åbkwjffvwrlk, MW.

MW mmm.. å, am. kx Wlol..
Elm, May. lazfatvwwitaäm , G. inom.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort