Kort #7968 Egen, Austin & Doelle, Franz

Egen, Austin & Doelle, Franz SégmnngMMMOS-vwwf

WÅQWNMWILWW  4444404 W
 if)th  få,  l7l?);itfv. nu;de 
Jmf,

Information

Kortnr:
7968
Låda:
22 DU-EH
Text:

SégmnngMMMOS-vwwf

WÅQWNMWILWW 4444404 W
if)th få, l7l?);itfv. nu;de
Jmf,

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort