Kort #8038 Ehrling, Thore

Ehrling, Thore Ehr1 1 ng, Thore

Trumpetekola utarbetad av Thore Ehrling.
Sthlm, Ehrling & Löfvenholm; tr.Br.Lagerström 19h6.

Information

Kortnr:
8038
Låda:
22 DU-EH
Text:

Ehr1 1 ng, Thore

Trumpetekola utarbetad av Thore Ehrling.
Sthlm, Ehrling & Löfvenholm; tr.Br.Lagerström 19h6.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort