Kort #7993 Eggert, Arne

Eggert, Arne féWWz, i...

Ämnet" sf I

 W, .då V I é

 0:  kf: ovf I. www ä

MÅ. f I  (LlåI3 

 4:th -  HM. );  Ja I.
i aå

Information

Kortnr:
7993
Låda:
22 DU-EH
Text:

féWWz, i...

Ämnet" sf I

W, .då V I é

0: kf: ovf I. www ä

MÅ. f I (LlåI3

4:th - HM. ); Ja I.
i aå

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort