Kort #7875 Edberg, Otto

Edberg, Otto ajgde .X Gäl " 1

 1700.  aj 3!
Ga siat? " 
ma ag [ffaff] (få.
eafzzzj)  

S W-Åwwmkåa

Information

Kortnr:
7875
Låda:
22 DU-EH
Text:

ajgde .X Gäl " 1

1700. aj 3!
Ga siat? "
ma ag [ffaff] (få.
eafzzzj)

S W-Åwwmkåa

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort