Kort #7726 Duke, Vernon

Duke, Vernon Duke, Vernon

Taking a chance on love. (En underbar minut). Foxtrot. Musik: Vernon Duke. Eng.text: John Latouche.
Svensk text: Ninita. Bearr.: Sigurd Ågren.

Sthlm, Reuter & Reuter: tr.Nottr.19DH,

Ur Metro-filmen "Cabin in the sky"

Information

Kortnr:
7726
Låda:
22 DU-EH
Text:

Duke, Vernon

Taking a chance on love. (En underbar minut). Foxtrot. Musik: Vernon Duke. Eng.text: John Latouche.
Svensk text: Ninita. Bearr.: Sigurd Ågren.

Sthlm, Reuter & Reuter: tr.Nottr.19DH,

Ur Metro-filmen "Cabin in the sky"

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort