Kort #7775 Durand, Emile

Durand, Emile 911024401 Öéäail-LJ, "
 II - :I om mmj M. .

låg" f I  2, fv.
:4. (gymmckwadfdf:

Information

Kortnr:
7775
Låda:
22 DU-EH
Text:

911024401 Öéäail-LJ, "
II - :I om mmj M. .

låg" f I 2, fv.
:4. (gymmckwadfdf:

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort