Kort #8000 Egghard, Julius

Egghard, Julius wfor.  I:10
ÄÅ:  09? j?

I  mazmlwé, Å,  M4
 JM, agg) WW

ååwffujw fi Adalat.

Information

Kortnr:
8000
Låda:
22 DU-EH
Text:

wfor. I:10
ÄÅ: 09? j?

I mazmlwé, Å, M4
JM, agg) WW

ååwffujw fi Adalat.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort