Kort #8053 Ehrström, F. A.

Ehrström, F. A. ol. X
Höer y q Å.
. J?- (172a4   ra

1 iaf-flm. I  (på  Va
1 1170:; LL; W.  fo ...i ,

A

a

Information

Kortnr:
8053
Låda:
22 DU-EH
Text:

ol. X
Höer y q Å.
. J?- (172a4 ra

1 iaf-flm. I (på Va
1 1170:; LL; W. fo ...i ,

A

a

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort