Kort #7904 Edlund, Lars

Edlund, Lars Edlund, Lars

Communio.

Fyra nattvardsmotetterf

5. Huru skall jag vedergälla.

IPsalt. 116:12-13.

Stockholm; AB Verbumeyrkliga Central
förlaget; (tr. Aspengrens Tryckeri)[1969].

Information

Kortnr:
7904
Låda:
22 DU-EH
Text:

Edlund, Lars

Communio.

Fyra nattvardsmotetterf

5. Huru skall jag vedergälla.

IPsalt. 116:12-13.

Stockholm; AB Verbumeyrkliga Central
förlaget; (tr. Aspengrens Tryckeri)[1969].

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort