Kort #7767 Du Puy, Jean Baptiste Edouard Louis Camille

Du Puy, Jean Baptiste Edouard Louis Camille V-..-..---..- . .. -"-,---W-W.-.---.1.--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

M-.. -..... - -.. - ......-.....men- --- A. W . W G ......--. .-.--. . ......-.- - ...---...---.- WMA-.w-ww.-.
...... W ----..-... ....-...... -.... .-....--..MW .... ......-.-....- -Uu-..-M-Y Q. ...
-.-..--..-.....w-.............-..-.-...W...... ..... -. ....- .
Am. ... w ,..-. . ...HM .-- - .. .-.--- .. ..- -Häng-...5. - "w m.-w-- ... -. - .- - . -.-. .wa . -,. -..-..- -. -- ...-..- ....-suv". ..- "Wu-Q, pW-.W -.
.v-..--.-..M..-,...-W- :...-...--. ....-... ...... --.. . -..- - - .w .. .. . .. W. ..-. ...ww- --
---..-rä... ...... f. . .... Q. -..u- W.. m ..... ... ....-W-W-nw.. ....-....- V.-. .--... i-. -v- W... .år-.41.- .... -.. . -..,- .Å - - --.--.- --w-M-w-w.-w-  -
1 .
.tm,-....,.-..- ....- .."-.............. ......-..... ......-...mm .. ..--..... ......-......,..,............. -. - ....-WWW...- ....... 1-".-
.
.
.
- -.....-......- .... ... ..-- -. ..-NW-.....-.M.......... ...-..--..--... .-- ....- ..... .. f-  M.. ...-.--... .-.-..-m---.www ......-...
Q
I x
M. ...u..-.w-...W .. . - - . .-. ..-1- .-. --....-...... ...-..-... 4 - -.... ,. --..-.-...... ....-... .. .vW
V
V .
. . .
W
.v I r.
-pqw-...--..W.--. . .- -.., .---. --... "... ".,...m-w, -.....-..--..- ..,. Q .... ...--...... -- ,-. -H- .. wav-...... ...--.-...... ...-. -..." ...".,-
n
Q
l
W.--.4,.--..- w-, --...-..-... .x.. ,...,K....,. - - -n-W-Q. W v..-...- .. . ...-.--H -W,W...... ...., - W. -Å.... .WW--HbuW-Åwp...
.
K,
W . y -, - W.. ., ..-.. .M ....-W-.--.-.M--W.....-....--M.W-. 1.-, .. f-. ...-Y ........ -..vw-H... ..., -- annu-. - w,-.-W-..-.b-....1,-..w..
I " :I I
w
i , I
.
.. - ,,..-....ä..... -v -WN--..ma ."., - . . .....- - .nun-... -... 4.4....me- "...-...ww- w-...F ...LW-.GW 1-wä...........,w.....
r I I II I o I
1 - Q . , ,
. , . , .
, v .
.W . 4.4
. H u J
m... .1. ......-MW- - . W.-.-.W-W-.-?---....Wu- M-wamw.-a-QMO q ..- --- ry... ..-w-.......ånw
Å p I I. . I n

i V-  I H." f

Information

Kortnr:
7767
Låda:
22 DU-EH
Text:

V-..-..---..- . .. -"-,---W-W.-.---.1.--

M-.. -..... - -.. - ......-.....men- --- A. W . W G ......--. .-.--. . ......-.- - ...---...---.- WMA-.w-ww.-.
...... W ----..-... ....-...... -.... .-....--..MW .... ......-.-....- -Uu-..-M-Y Q. ...
-.-..--..-.....w-.............-..-.-...W...... ..... -. ....- .
Am. ... w ,..-. . ...HM .-- - .. .-.--- .. ..- -Häng-...5. - "w m.-w-- ... -. - .- - . -.-. .wa . -,. -..-..- -. -- ...-..- ....-suv". ..- "Wu-Q, pW-.W -.
.v-..--.-..M..-,...-W- :...-...--. ....-... ...... --.. . -..- - - .w .. .. . .. W. ..-. ...ww- --
---..-rä... ...... f. . .... Q. -..u- W.. m ..... ... ....-W-W-nw.. ....-....- V.-. .--... i-. -v- W... .år-.41.- .... -.. . -..,- .Å - - --.--.- --w-M-w-w.-w- -
1 .
.tm,-....,.-..- ....- .."-.............. ......-..... ......-...mm .. ..--..... ......-......,..,............. -. - ....-WWW...- ....... 1-".-
.
.
.
- -.....-......- .... ... ..-- -. ..-NW-.....-.M.......... ...-..--..--... .-- ....- ..... .. f- M.. ...-.--... .-.-..-m---.www ......-...
Q
I x
M. ...u..-.w-...W .. . - - . .-. ..-1- .-. --....-...... ...-..-... 4 - -.... ,. --..-.-...... ....-... .. .vW
V
V .
. . .
W
.v I r.
-pqw-...--..W.--. . .- -.., .---. --... "... ".,...m-w, -.....-..--..- ..,. Q .... ...--...... -- ,-. -H- .. wav-...... ...--.-...... ...-. -..." ...".,-
n
Q
l
W.--.4,.--..- w-, --...-..-... .x.. ,...,K....,. - - -n-W-Q. W v..-...- .. . ...-.--H -W,W...... ...., - W. -Å.... .WW--HbuW-Åwp...
.
K,
W . y -, - W.. ., ..-.. .M ....-W-.--.-.M--W.....-....--M.W-. 1.-, .. f-. ...-Y ........ -..vw-H... ..., -- annu-. - w,-.-W-..-.b-....1,-..w..
I " :I I
w
i , I
.
.. - ,,..-....ä..... -v -WN--..ma ."., - . . .....- - .nun-... -... 4.4....me- "...-...ww- w-...F ...LW-.GW 1-wä...........,w.....
r I I II I o I
1 - Q . , ,
. , . , .
, v .
.W . 4.4
. H u J
m... .1. ......-MW- - . W.-.-.W-W-.-?---....Wu- M-wamw.-a-QMO q ..- --- ry... ..-w-.......ånw
Å p I I. . I n

i V- I H." f

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort