Kort #7830 Titanics dödshymn

Titanics dödshymn 05.aTNLLJ71a).Å,,. i "M 
.IhMMÅÅQf    i -- 

 masa. en.. j  l.

Information

Kortnr:
7830
Låda:
22 DU-EH
Verk:
Titanics dödshymn
Text:

05.aTNLLJ71a).Å,,. i "M
.IhMMÅÅQf i --

masa. en.. j l.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort