Kort #7805 Duvernoy, Jean-Baptiste

Duvernoy, Jean-Baptiste Q, W
[ÅLLWLJXÄJU fÅÅ-l.. . 1

.Mu-Wu
(OMfTÄJ-wa M a Q)

Information

Kortnr:
7805
Låda:
22 DU-EH
Text:

Q, W
[ÅLLWLJXÄJU fÅÅ-l.. . 1

.Mu-Wu
(OMfTÄJ-wa M a Q)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort