Kort #8016 Ehrlich, Siegwart

Ehrlich, Siegwart i

-- .w---M4h-..-,, .Å .. Ju v ., A .A

to  3502.?va

, om?  m itåfv Mvh .
gm W

fnul. wwde (r.  WU.

1727.  Å , , . i l Å 

 

95:40.-1. :få www,   -
iuw,mmwhwfam (441491104, h.. 791m, .

-   Å

Information

Kortnr:
8016
Låda:
22 DU-EH
Text:

i

-- .w---M4h-..-,, .Å .. Ju v ., A .A

to 3502.?va

, om? m itåfv Mvh .
gm W

fnul. wwde (r. WU.

1727. Å , , . i l Å

95:40.-1. :få www, -
iuw,mmwhwfam (441491104, h.. 791m, .

- Å

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort