Kort #7883 Edens, Roger

Edens, Roger L

 -......n---,------...-  . . Y  .-----..ml -

V

Om

fa"
Wu "WE-IJ?-

l..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y...- -.... -. -..- av- - -n- .- .. - .- -- ...- ...- - - - - -----.- ----. ---.-Äs-v ....-.-
Å ... ...... . -.... v...- - .. w.- . . , . . ....- r- .. .. ,- .... - ... . - ,. -"-...-. .V--..vu--m ..
.- P.- ---.--. -.....-....- ....-.- --.-- - -- ------(----- -.- m- - -- ---- .. - .- ... ...--......-
,.. -.... ... f..-..--..-..-...- - ...-...- -..-.-..- -.-- ..... äp-- n---- ......-... - --- - - - - - m---------- --- -------.- -
-. -- ------- - -. .. ..- ....-... .. ..,
- ... .. -- ...- .-
-- .- -. ... .. ....- .... ..-..-.... .-
mfw .... - -
..... - ..-...- ....-... ...-.- .. - ....
.- - g...- - -f ....-..- - Q ....-
..- .- ... ...- . ......--.....-
-w--u-m ... e... .....

Information

Kortnr:
7883
Låda:
22 DU-EH
Text:

L

-......n---,------...- . . Y .-----..ml -

V

Om

fa"
Wu "WE-IJ?-

l..

y...- -.... -. -..- av- - -n- .- .. - .- -- ...- ...- - - - - -----.- ----. ---.-Äs-v ....-.-
Å ... ...... . -.... v...- - .. w.- . . , . . ....- r- .. .. ,- .... - ... . - ,. -"-...-. .V--..vu--m ..
.- P.- ---.--. -.....-....- ....-.- --.-- - -- ------(----- -.- m- - -- ---- .. - .- ... ...--......-
,.. -.... ... f..-..--..-..-...- - ...-...- -..-.-..- -.-- ..... äp-- n---- ......-... - --- - - - - - m---------- --- -------.- -
-. -- ------- - -. .. ..- ....-... .. ..,
- ... .. -- ...- .-
-- .- -. ... .. ....- .... ..-..-.... .-
mfw .... - -
..... - ..-...- ....-... ...-.- .. - ....
.- - g...- - -f ....-..- - Q ....-
..- .- ... ...- . ......--.....-
-w--u-m ... e... .....

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort