Kort #18826 Fabricius, Ellen

Fabricius, Ellen Fabricius, Ellen 
Försäkr.tj.m.
Alb.758:71

Information

Kortnr:
18826
Låda:
26 F-FAR
Text:

Fabricius, Ellen
Försäkr.tj.m.
Alb.758:71

Signum:
Alb.758:71
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB