Kort #19376 Fangel-Göthberg, Kerstin 1932-

Fangel-Göthberg, Kerstin 1932- Fangel-Göthberg, Kerstin
1932-  . Bibl. ass. på KB.
Alb. 630

Information

Kortnr:
19376
Låda:
26 F-FAR
Text:

Fangel-Göthberg, Kerstin
1932- . Bibl. ass. på KB.
Alb. 630

Signum:
Alb. 630
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB